Coworking Villa in Hanoi, Vietnam
ClickSpace

Barista Wanted!

Barista wanted! Located in a sun-soaked green alley next to Tây Hồ, ClickSpace is a community, a coworking space, and a cafe. We are a home to everyone and everything: dogs, cats, ideas, inspiration, trust, love, challenges and success. Annnd, we are looking for new family members!

Are you kind and genuine with people, customers and co-workers alike?  Can you be focused on making people feel good even when you’re having a less-than-stellar day? Are you good at connecting with people, reading faces/body language and empathizing?

We are currently seeking a friendly, smart, hard-working, experienced barista with spoken English to join our team.

Applicants should be available to work morning shifts (including weekends), 35+ hrs/week. Flexibility in schedule preferred.

Barista responsibilities include:    
– Engaging customers and surpassing their needs
– Taking orders and ringing up sales
– Preparing and servings coffee and other drinks
– Preparing and serving simple snacks
– Developing barista skills and helping train new hires
– Maintaining a clean and organized store environment and equipment
– Re-stocking inventory and communicating store needs
– Ensuring food safety standards are met
– Recommending product and process improvements     

 ——————————-

Chúng tôi là ai? Nằm trên một ngõ nhỏ với nhiều cây cối và ánh nắng mặt trời bên Tây Hồ, chúng tôi là một cộng đồng, một không gian làm việc, và một quán cafe. Chúng tôi là nhà cho tất cả mọi người và mọi vật: chó, mèo, ý tưởng, cảm hứng, niềm tin, tình yêu, thử thách, và thành công. Và chúng tôi đang tìm thành viên mới tới gia đình rộng mở này. 

Bn có luôn chân tht và vui v vi bn bè cũng như khách hàng? Bn có kh năng mang li nim vui và n cười cho người quanh bn k c vào nhng ngày nng n vi khó khăn? Bn d dàng hòa nhp, cm thông, và to quan h vi ngươi chưa quen và người nước ngoài?

Chúng tôi đang tìm mt nhân vt như vy cho v trí Barista ti quy bar ca quán cafe. Mt người thân thin, nhanh nhn, chăm ch, và có kinh nghim trong công vic ca quán cafe vi kh năng giao tiếp tiếng Anh.

Trách nhim công vic:

– Giao tiếp vi khách hàng và đáp ng nhu cu ca h

– Nhn đơn hàng và s lý thanh toán

– Làm cafe và đ ung và các công tác chun b

– Làm đ ăn nh

– Đào to các nhân viên mi

– Dn dp và d gìn môi trường quán và các dng c công vic

– Qun lý nguyên liu và nhu cu ca quán

– Đm bo cht lượng và v sinh thc phm

 
Comments